Leve allemaal!

Het is feest zegt de Kinderboekenweek. Waarschijnlijk omdat kinderboeken een feest zouden moeten zijn en het is waarschijnlijk goed daar eens een week bij stil te staan, maar dan weer voluit, want stil blijven staan is ook niet je dat.
   Feest dus.
   Met alles wat dat inhoudt aan voorbereidingen, lekkernijen, ontmoetingen, vestimentaire pleziertjes, geschenken, spanningen en ga zo maar door, zowel in de werkelijkheid van het leven als in dat van het boek.
   En in een feestelijk boek van Carli Biessels zijn al deze elementen zeer levendig aanwezig en wordt er nog een aan toegevoegd dat meestal zeer riskant is, namelijk de feestrede. Vandaar de titel van dat boek.
De feestrede   In De feestrede wordt een koperen bruiloft gevierd met alles erop en eraan, inclusief dus een speech waarmee de inwonende opa zal moeten tonen dat hij ook nog wat anders kan dan vissen en aquariums verzorgen en fotoalbums samenstellen. Dat is niet evident, want het is een dromerige opa, die de vissen kan horen praten en die niet tot de categorie der extroverten behoort.
   En wat gebeurt er?
   Nergens in het verloop van dat verhaal zie je hem voor een treiterend wit vel papier zitten en mooie ronkende zinnen bedenken en zijn potlood stukbijten van zenuwachtigheid en machteloosheid.
   Wel hoor je hem aan zijn lieve kleinkind vertellen wat de vis bij het schoonmaken van het aquarium te zeggen heeft en wat een pas in huis gehaalde hamster vertelt op het moment dat die twee extra nootjes krijgt toegestopt: "Alles krijg je hier. Niet alleen je brokje en je slokje. Ook iets extra's, iets waar je niet op gerekend had. Féést. Lang leve dit huis en alle mensen die erin wonen. Ik heb gezegd."
   Ja, en nu zijn het net deze dankbare dierenwoorden die hart en ziel van opa's feestrede zullen gaan uitmaken.
   Emotie gegarandeerd, zeker voor opa's kleinkind dat er de oorsprong van kent. En voor de lezer. De feestrede is een attent en delicaat boekje met lichte vleugjes humor. En de opa is alweer een held, ook op een terrein waar hij geen held bleek te zijn. Zodat het feest ook in dit boek zorgt voor een korte en hevige gelukskriebel.
   Carli Biessels schrijft dialogen zoals je droomt dat ze geschreven moeten worden en de scènetjes waaruit dit boek is samengesteld staan in een taal die pas gewassen lijkt en fris ruikt. Leve het feest en De feestrede.
De papawinkel   En terwijl de tekeningen in dit boek bijna schimmig zijn van de geëffaceerde zwartwittigheid, zijn die in De papawinkel - waarin er met geen woord over feest wordt gerept - juist feestelijk felkleurig en felvormig.
   Nog nooit kwam ik een kater tegen zoals de kater uit dit boek, maar laat mij er eindelijk zo eens een tegenkomen, dan kan ik hem bij voorbeeld eens om uitleg vragen over het uitzinnige nachtelijke gejammer dat uit hem opstijgt.
   Wat vind je in De papawinkel?
   Een buitengewoon mooi getekend alledaags kattengezin, waarin de moeder wast en plast en de vader voor het dagelijkse brood zorgt, in dit geval gaat het om vissen.
   Maar uiteraard verdwijnt de kater - kater zijnde - geregeld en dan zoekt het jong hem en kan niet zonder en is ook al blij met een buurman die er bij een verkleedpartij toch wel een beetje als zijn vader uitziet.
   Dit si een boek van feestelijke prenten die het verhaaltje van een cent terecht laten verbleken: lees de prenten dus en bekijk - van ver - de lettertjes.
   En wat is Ahum voor een boek?Illustratie  uit: De papawinkel
   Een bizar boek, over Toesjepanen die op mensen lijken maar geen mensen zijn en die in een zwevend land wonen en die alles hebben wat ze hebben moeten.
   En je leest verder over de Toesjepanen en ze beginnen meer en meer te lijken op totaal geïndividualiseerde westerlingen en steeds meer wordt het boek een moraliserend fantastisch sprookje met futuristische visioentjes. En een lofzang op het simpele leven.
   Gerda Dendooven - alweer zij - voegt bijwijlen strakke en sombere expressionistische houtsnijachtige decors toe, o, harmonie van tekst en teken.
   Ja, soms is lezen, ook van kinderboeken, een feestelijk feest.
Bert van Molle

Carli Biessels
Harmen van Straaten
De feestrede
Leopold, Amsterdam,
vanaf 6 jaar.

Kristien Aertssen
De papawinkel
Leopold, Amsterdam
vanaf ? jaar.

Wally de Doncker
Gerda Dendooven
Ahum
Davidssfonds/Infodok, Leuven
vanaf ? jaar.TerugCopyright ©  De  Morgen                     15 maart 2000.<plaintext>