Iep

Joke van Leeuwen (Querido, 599 fr) 10j+

Iep!Eindelijk weer een 'echt' van Leeuwen-boek, eentje van het niveau van haar eerste vier boeken ('Deesje', 'De metro van Magnus', 'Een huis met 7 kamers' en 'Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde'). Joke van Leeuwen heeft duidelijk een onconventionele kijk op de wereld, de maatschappij, het leven. Via de ogen van outsiders probeert ze haar lezers daar gevoelig of alert voor te maken. In de tussenliggende boeken ('Wijdweg' en 'De verhaal heet anders') ging die vervreemding net iets te ver waardoor je (en zeker je kinderen) de greep op het verhaal verloor.
Met 'Iep' bekijken we onze wereld vanuit vogelperspectief. Warre en Tine, een kinderloos echtpaar, vinden op een dag een meisje met vleugeltjes in plaats van armen. Ze ontfermen zich over het wezentje en dopen haar 'Vogeltje', wat snel 'Viegeltje' wordt in het vreemde 'ie-taaltje' van het meisje. Viegeltje wordt gekoesterd en vertroeteld, maar de roep naar de vrijheid is toch te groot en Viegeltje vliegt weg zonder afscheid te nemen. Omdat Tine ontroostbaar is, gaan ze op zoek naar hun vervlogen droom. Het wordt een echte van Leeuwen-reis: vol merkwaardige figuren en bizarre gebeurtenissen, maar ook met confronterende overpeinzingen en filosofische bedenkingen. Tine en Warre worden al snel vergezeld door Loetje en een derde redder. Allen zijn totaal in de ban van het engelachtige wezentje. Wanneer ze haar uiteindelijk gewond terugvinden, beseffen ze dat ze Viegeltje nooit voorgoed bij zich kunnen houden en dat ze maar beter leren hoe afscheid te nemen. Net als in al haar andere boeken, zorgt Joke van Leeuwen ook hier voor de nodige dosis originaliteit, relativerende en absurde humor, meesterlijke taalfinesses en schitterende visuele vondsten. Na zoveel lovende woorden zal het u zeker niet verbazen dat 'Iep' dik in de prijzen gevallen is: de Woutertje Pieterse Prijs 1997, De Gouden Uil 1997, De Jonge Gouden Uil 1997 en de Zilveren Griffel 1997.
Terug

Copyright © De Viervoeter                    januari 1998

De sneeuwstorm

Veronica Hazelhoff (Querido, 499 frank) 1Oj. +

De sneeuwstormHet wintert vreselijk in Polderland. De sneeuw heeft de vlakte in een ijswoestijn veranderd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ollie en Arthur er in verdwalen. Het doel en de reden van hun tocht is een banale verliefdheid en Arthur wil per se zijn Monica treffen op school. Ollie, zijn neef en welwillende knecht, gaat zuchtend mee. Maar noch de bus, noch de school, noch Monica zijn te vinden. Wat beide jongens wel vinden is een huisje waarin een jongen met zijn hond woont. Naar eigen zeggen komt hij niets te kort..(behalve mensen en liefde, bedenkt Ollie). De barre omstandigheden brengen uitersten in Arthur en Ollie naar buiten. Het wordt voor hen beiden een confronterende tocht.
Hazelhoff maakt weinig woorden vuil aan haar personages, maar weet wel heel raak hun emoties vast te leggen. Het is als volwassene heel mooi om de strijd om de macht tussen beide jongens te volgen en Ollie met plezier als winnaar tevoorschijn te zien komen. Of kinderen deze mentale groei, de vele symbolische gebeurtenissen en beschrijvingen zullen herkennen en weten te appreciëren, blijft de vraag. Laten we kinderen niet onderschatten door hen dergelijke koele pareltjes te onthouden. Terug

Copyright © De Viervoeter                    maart 1998

Blote handen

Bart Moeyaert (Querido, 457 fr.) 10j. +

Blote handenToen de kinderen van het 5de leerjaar waar ik regelmatig voorlas, voor dit boek kozen, had ik mijn twijfels. Ik had het boek in het aanbod gestoken omdat het me zelf zo bij de keel had gegrepen en omdat een 10-jarige jongen (van wie ik dat absoluut niet had verwacht) me zei dat hij er zo van had genoten.
Ik waagde de sprong dus maar. Het woordje "wraak" had misschien wel wat geholpen, voornamelijk wat ze zich hierbij voorstelden. Bij het voorlezen kwam die beklemmende sfeer pas echt goed naar voor. Mijn stem klonk alsof er in elke hoek van de klas wel 20 slechteriken zaten en ik was er misschien zelf ook wel één! Het miste zijn doel niet: een grote groep kinderen werd inderdaad gegrepen en meegesleurd door dit ijskoude drama. Ik onderbrak nu en dan het voorlezen om de spanning wat weg te laten ebben, maar in de gesprekken die snel volgden, laaiden de gemoederen alweer hoog op. Ook zij hadden zich al zo gevoeld, waren in vergelijkbare, pijnlijke situaties terechtgekomen... ze begrepen Ward maar al te goed.
"Blote handen" heeft veel van "De sneeuwstorm": zelfde afgemeten, poëtische schrijfstijl, ijskoude omstandigheden en gevoelens die branden, twee jongens in relatie met elkaar en met hun volwassen omgeving, een machtstrijd,...
Ward en Bernie zijn twee handen op één buik. Ward leeft met z'n moeder, zusje Lorna en hondje Elmer in een polderdorp. Bernie woont op een grote boerderij. Wards moeder heeft iets met Betjeman, een vreemde eenzame kerel met een plastieken hand. Op kerstavond is het tussen Ward en Betjeman tot een explosie gekomen toen Ward besefte dat Betjeman wel eens die plaats aan tafel voorgoed zou kunnen innemen. Op oudejaarsavond zwerven Bernie, Ward en Elmer over de polders. Ze komen "toevallig" op Betjemans erf terecht en Ward doodt er in een spel de oude eend. Betjeman neemt wraak door Elmer met z'n plastieken hand dood te slaan...
Het boek zit ingenieus in mekaar en laat zich niet gemakkelijk ontdekken. Ward vertelt het verhaal en geeft er graag al zijn bedenkingen en persoonlijke gevoelens bij. Deze reflecties en het feit dat al de puzzelstukjes pas helemaal op het einde op zijn plaats vallen, maken het nodig dat je regelmatig met de kinderen gaat recapituleren. Soms is het nodig een stukje opnieuw te lezen om ten volle de betekenis te begrijpen. Een moeizaam proces, maar dat heb je voor dit soort beklijvende literatuur graag over!
Terug

Copyright © De Viervoeter                    maart 1998
Prijs

De grote gevoelens van kleine jongens

Jeugdauteur Bart Moeyaert krijgt Driejaarlijkse Cultuurprijs voor 'Blote Handen'

'Een voorlopig hoogtepunt in zijn oeuvre,’ noemt de jury Blote handen van jeugdschrijver Bart Moeyaert. Voor deze roman, een tragedie op kindermaat waar een grote suggestieve kracht van uitgaat, kreeg Moeyaert (33) zopas de Driejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Jeugdliteratuur 1995-’97 – voorheen ‘Staatsprijs’. De jury prijst de ingenieuze compositie van het boek en de nauwgezette taalzorg van de inmiddels vaak bekroonde auteur.
Blote handen (1995) gaat over Ward en Bernie, twee jongetjes van een jaar of tien. Ze lopen op een kille winterdag door de velden. Ze springen en strompelen en rennen ook, want ze worden achternagezeten door de vloekende Betjeman "met de plastic hand". Die is razend voor een dode eend en wil zich wreken o het hondje van Ward en Bernie. Maar er is veel meer aan de hand. Dit simpele verhaal groeit uit tot een epos vol onbestemde en onuitgesproken grote gevoelens - haat, liefde, verdriet en wraak. Het is pas mondjesmaat dat de lezer te weten komt waar alles om draait. "Een literaire parel," noemde recensente en jurylid Annemie Leysen het boek in haar bespreking (De Morgen, 15 december 1995). Tegelijk vroeg ze zich af of Blote Handen nog een kinderboek was. Het antwoord was bevestigend. "Door het vertelperspectief - alles wordt bekeken en verteld door de protagonist Ward - wordt het grote drama in een kinderlijke microkosmos geplaatst. Hier zijn kleine jongens aan het woord." Ze haten en praten zoals kleine jongens. Toch is het geen gemakkelijk boek, schreef Leysen nog: "Het leest niet 'lekker'. Maar bij kinderen die het lezen zal het ongekende lagen aanboren... En - zoals Annie M.G.Schmidt het al zei - kinderen willen altijd al gewoon patat. Geef ze maar eens wat anders: kinderen hebben recht op het beste."

De jury van de Vlaamse Cultuurprijs (Bert Van Molle (voorzitter), Annemie Leysen, Majo De Saedeleer, Gregie de Maeyer en Jan Van Coillie) beschouwt Blote handen als een voorlopig hoogtepunt in het oeuvre van Moeyaert door de ingenieuze compositie die de aandachtige lezer geleidelijk aan inzicht verschaft in het kluwen van gevoelens en relaties. De a-lineaire opbouw en de collagetechniek vragen van de jonge lezer een inspanning. Maar zo kunnen de boeken van Moeyaert ook volwassen lezers aanspreken. Aan de Driejaarlijkse Cultuurprijs is een bedrag van 500.000 frank verbonden.
Voor Blote handen kreeg Bart Moeyaert in 1996 al de Boekenleeuw (de prijs voor het Beste Vlaamse Jeugdboek) en in Nederland de Zilveren Griffel. Met de korte roman was hij eveneens genomineerd voor de Gouden Uil 1996. Ook internationaal is het boek een succes: er verschenen vertalingen in het Frans, Engels, Duits, Noors, Sloveens en Italiaans. Moeyaert zelf vertoeft tussen 2 en 5 april met collega's-auteurs en illustratoren in Bologna, waar Vlaanderen themaland is op de Fiera del libro per ragazzi, het wereldforum voor kinder- en jeudliteratuur. In Bologna wordt tevens de Hans Christian Andersen-prijs toegekend, de belangrijkste internationale onderscheiding voor een auteur van jeugdboeken. Ook daarvoor is Moeyaert deze keer genomineerd.
Bart Moeyaert werd in 1964 in Brugge geboren en woont nu in Antwerpen. Hij is de jongste van zeven broers en verdween een beetje in dat grote gezin. Daarom oefende hij zich in zaken die hij op zijn eentje kon doen: knutselen, teken en schrijven. Van zijn 13de af hield hij een dagboek bij. In 1983 debuteerde hij met het vaak herdrukte Duet met valse noten (uitgeverij Altiora). Hij werd meteen bekroond door de Vlaamse Kinder- en Jeugjury. Zijn overstap naar de Nederlandse uitgeverij Querido in 1995 werd gezien als een bewijs van erkenning boven de Moerdijk. Samen met Anne Provoost is Moeyaert intussen de meest bekroonde Vlaamse jeugdauteur.
Eric Rinckhout
Terug

Copyright © De Morgen                     31 maart 1998